Univerzita Palackého v Olomouci
 
e-learningový portál UPinternetový časopis EWIT /Kontakty na redakci
 

Education With Internet Technology - EWIT

Kontakty na redakci

Editor

PhDr.Jiří Pospíšil, Ph.D.
Oddělení pro podporu dalšího vzdělávání
tel. 585631124
e-mail: jiri.pospisil@upol.cz

Technický redaktor

Bc. Jan Staněk
Oddělení pro podporu dalšího vzdělávání
tel. 585631123
fax. 585631212
e-mail: jan.stanek@upol.cz

 

Univerzita Palackého v Olomouci
Křižkovského
771 47 Olomouc
tel.: 585 631 111 (spojovatelka)
e-mail: opdv@upol.cz

(OPDV UP)