Univerzita Palackého v Olomouci
 
e-learningový portál UPinternetový časopis EWIT /Redakční rada
 

Education With Internet Technology - EWIT

Redakční rada

 

   Prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc. (PdF UP Olomouc)

   Prof. Ing. Milan Ťurčáni, CSc. (UKF Nitra, Slovenská republika

   Doc. Ing. Jan Hán, Ph.D. (ZČU Plzeň)

   Doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D. (PdF UP Olomouc)

   Doc. Ing. Jan Lojda, CSc., MBA (VŠEM Praha)

   Doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. (MU Brno)

   Doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. (UHK Hradec Králové)

   PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D. (UP Olomouc)

   RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková (FF UP Olomouc)

 

Univerzita Palackého v Olomouci
Křižkovského
771 47 Olomouc
tel.: 585 631 111 (spojovatelka)
e-mail: opdv@upol.cz

(OPDV UP)