Univerzita Palackého v Olomouci
 
e-learningový portál UPinternetový časopis EWIT /Pokyny pro autory
 

Education With Internet Technology - EWIT

Informace pro autory

 

V tomto časopise jsou uvěřejňovány původní práce o prováděném výzkumu, práce kompilativního charakteru podávající ucelené informace na dané téma, výsledky studií a podobně.

Články jsou publikovány v českém a slovenském jazyce. Anglické články jsou publikovány jako zvláštní číslo nebo oddíl aktuálního čísla.

Pro začínající autory připojujeme informace o struktuře vědeckého článku.

 

Univerzita Palackého v Olomouci
Křižkovského
771 47 Olomouc
tel.: 585 631 111 (spojovatelka)
e-mail: opdv@upol.cz

(OPDV UP)