Univerzita Palackého v Olomouci
 
e-learningový portál UPinternetový časopis EWIT /O časopise EWIT
 

Education With Internet Technology - EWIT

O časopise

Východiska

Jednou z mnoha aktuálně řešených otázek v oblasti  vzdělávání jsou zejména metodologické aspekty a různé koncepce k dosažení kvalitního vzdělání i v distanční formě studia, a to díky využití různých multimediálních prvků výuky, včetně zapojení internetových technologií. Míra užití těchto prvků v praxi zatím není vysoká.

Stále je běžný stav, že učitelé nevyužívají většinu možností, které jim dávají nejen celouniverzitní systémy podpory e-learningu, ale i alternativní zdroje volně dostupné na internetu. Žádná norma zatím nestanovuje míru využití multimédií při přípravě studijních materiálů pro neprezenční ani prezenční formy studia. Někdy je příčina malého využívání e-learningu a dalších možností internetu ve vzdělávání  v neochotě pedagogů měnit zažitý styl práce, ale nejčastěji jsou to chybějící informace a jakási nejistota v používání těchto prostředků. Učitelé mají nejen málo odborných informací na tato témata, ale také trpí  nedostatkem sdílených zkušeností ostatních kolegů z praxe. Tyto skutečnosti byly rozhodující podněty pro přípravu projektu EWIT – Education With Internet Technology.

Cíle časopisu

Příspěvky uveřejněné v tomto internetovém periodiku budou součástí publikační činnosti jejich autorů – časopis má své ISSN a usiluje o zápis na  seznam „Recenzovaných neimpactovaných periodik“ Rady pro vědu a výzkum ČR.

Obsah časopisu je rozdělen do sekcí. Cílem je jednak zlepšení přehlednosti a systematizace textu, jednak rozčlenění podle zaměření jednotlivých recenzentů. EWIT bude obsahovat následující tematické okruhy:

·        Využití „open source“ programů pro e-learning a distanční vzdělávání

·        Learn Management Systems a Content Management Systems

·        Moderní management distančního vzdělávání za pomoci e-learningu

·        Moderní trendy a koncepce ve výuce, využívající Web 2.0 a Web 3.0 (social learning, kreativní učení, kolaborativní práce…)

·        Další vzdělávání pedagogů zaměřené na využíváni internetových technologií při výuce a přípravě studijních materiálů

·        E-learning – metodologie, inovace, management, trendy vývoje

 

Univerzita Palackého v Olomouci
Křižkovského
771 47 Olomouc
tel.: 585 631 111 (spojovatelka)
e-mail: opdv@upol.cz

(OPDV UP)